Kompetens och engagemang som ger resultat

Allt nära till hands – var du än befinner dig

Smarta digitala tjänster blir ett allt mer oumbärligt redskap inom administration och ekonomiarbete. Flexibilitet, att enkelt kunna förändra upplägg och växa i sitt val, är viktiga valmöjligheter. Vi säger välkommen till LR Online!

Via vår webbplats www.lr-revision.se kan du logga in på LR Online som fungerar som vår gemensamma arbetsplattform. Här kan du enkelt ladda upp och dela dokument i ett digitalt ”arkiv” med gemensam tillgång för dig och oss. Här finns rapporter på hur din verksamhet går, tydligt presenterat i grafer och rapporter. Och dina bokslut och årsredovisningar finns lagrade digitalt här om du så önskar.

LR Online ger dig tillgång till redovisning och viktig administration online. På så sätt har du alltid tillgång till företagets ekonomi, oavsett om du är på jobbet, hemma eller på resa utomlands. Du kan logga in från din dator eller mobil enhet, till exempel för att fakturera eller registrera utlägg och reseräkningar. Allt du behöver är tillgång till internet.

 • Du bestämmer själv vem som ska göra vilka arbetsuppgifter.
 • Du slipper programinstallationer och uppdateringar på egen utrustning.
 • Du kan vara trygg att allt sparas eftersom säkerhetskopiering sker automatiskt.
 • Du kan enkelt integrera LR Online med andra digitala tjänster som t ex Kassasystem, kvittohantering m m.
 • Du sparar tid!

LR Online bl.a. följande valbara moduler:

 • Bokföring
 • Order & Offert
 • Fakturering
 • Leverantörsfaktura
 • Tidsrapportering
 • Säljstöd
 • Lön
 • Anläggningsregister

Leverantörsfakturahantering

Fakturan tolkas digitalt oavsett i vilken form de kommer till företaget. Uppgifter på dina leverantörers pappersfakturor kan snabbt läsas in maskinellt och digitalt föras över till ekonomisystemet. Projekt, kostnadsställen och ordernummer kan avläsas, och du kan enkelt se fakturorna direkt på skärmen, med eller utan tillgång till hela bokföringen.

Utlägg och reseräkning i mobilen

Med hjälp av appen blir reseräkning mobilt och kan ske löpande vid utläggstillfället eller på resan.

 • Hantera alla utlägg, milersättningar och traktamenten direkt i mobilen.
 • Mobil attest direkt i appen.
 • Import av korttransaktioner från företagskort.
 • Koppling till elektroniska körjournaler.

Kontakta oss om du vill effektivisera dina rutiner och hitta ett bra digitalt upplägg!

Aktuellt

Budgetproposition för 2020

Läs här

2019 års ekonomiska vårproposition

Läs här

Stor höjning av skatt på drivmedel, hur man definierar en arbetsplats och regler för dricks mm.

Mycket nyttigt att ta del av i vårt senaste Nyhetsbrev, nr 4!

Ändring av årsredovisningslagen inför 2016 och info om hur revisionsberättelsen påverkas av nya ställningstaganden

Vårt Nyhetsbrev Banker nr 2 2015 hjälper dig reda ut vad som gäller

Skatter och personalliggare i byggverksamhet – få koll på nyligen framlagda budgetpropositionens innehåll

Läs vårt Nyhetsbrev nr 3 2015

Skattehöjningar och ökade krav på dokumentation mm – vad gäller egentligen?

Läs vårt Nyhetsbrev nr 2 2015

Skillnader mellan K2 och K3?

Läs mer i vårt Nyhetsbrev Banker nr 1 2015